Paieška
lt en

Kolegija

2023-09-28

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJA

Kolegijos nariai:

1. Gediminas Andrašūnas, Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas;
2. Stasys Balčiauskas, Savivaldybės vicemeras;
3. Povilas Balčiūnas, Savivaldybės administracijos direktorius;
4. Viktoras Doda, Savivaldybės vicemeras;
5. Gintautas Gegužinskas, Savivaldybės meras;
6. Vilhelminas Janušonis, Savivaldybės tarybos Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto pirmininkas;
7. Jūratė Jovaišienė, opozicijos lyderė;
8. Vladas Linkevičius, Etikos komisijos pirmininkas;
9. Audrius Mažuolis, Kontrolės komiteto pirmininkas;
10. Alfonsas Pulokas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas;
11. Jurgita Vaitiekūnienė, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė;
12. Zenonas Zimkus, Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

Kolegija sudaryta Savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-264.


Kolegija paprastai:

1) analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;

2) svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;

3) numato mero ir savivaldybės tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (kiekvienais metais);

4) svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo;

5) susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui;

6) svarsto savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (arba) veiklos ataskaitas;

7) svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo;

8) teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus.

Kolegijos darbo tvarka ir posėdžių organizavimo tvarka nustatyta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 92–110 punktuose.

Posėdžio data ir laikas Darbotvarkė Protokolas
2023-09-18
10.00 val.

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 2023 metams ir 2024 metams;

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos mažumos valandos datos ir mažumos valandos darbotvarkės svarstymo datos;

3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų projektų.

Nr. K1-4