Paieška
lt en

Kitos vietinės rinkliavos

2022-05-03

 

Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą (vieną vietą) Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose:  

1. Visoje Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje:
1.1. vienai parai – 5 Eur;
1.2. vienam mėnesiui – 15 Eur;
1.3. vieneriems metams – 58 Eur.

2. Seniūnijoje:
2.1. vienai parai – 2 Eur;
2.2. vieną mėnesį – 6 Eur;
2.3. vieneriems metams – 29 Eur.

3. Kultūrinių, sporto ir kitų masinių renginių metu vienai parai:
3.1. Pasvalio ir Joniškėlio miestuose – 6 Eur;
3.2. kaimiškoje seniūnijoje – 3 Eur.

Vietinė rinkliava neimama už suteiktą vietą prekiauti komercinio renginio metu iš šio renginio rėmėjų

 

 

Vietinės rinkliavos nuostatai patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimu

Nr. T1-127

 

Už leidimą atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, fiziniai ir juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, už parą moka tokią rinkliavą:  

1. gatvių važiuojamosios dalies perkasimas – 18 Eur;
2. visiškas gatvės uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 18 Eur;
3. šaligatvio perkasimas – 12 Eur;
4. naujo (rekonstruoto, ne senesnio kaip 5 metai) šaligatvio perkasimas – 24 Eur;
5. žaliųjų plotų perkasimas – 9 Eur;
6. daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas – 12 Eur;
7. gatvių važiuojamosios dalies atitvėrimas arba eismo apribojimas – 12 Eur;
8. šaligatvio atitvėrimas arba eismo apribojimas šaligatviais – 6 Eur;
9. visiškai uždarius šaligatvį, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 9 Eur;
10. užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 24 Eur rinkliava.

Rinkliava neimama: kai likviduojamos inžinerinių tinklų avarijos; vykdant darbus Savivaldybės administracijos nurodymu.

Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Pasvalio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatai patvirtinti  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d.
sprendimu

Nr. T1-153

 

Už leidimo įrengti išorinę reklamą ant valstybei, Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų ir viešojo naudojimo teritorijose nustatomi tokie dydžiai:  

1. pagrindinėse Pasvalio miesto gatvėse (Vilniaus g., Panevėžio g., Joniškėlio g., Stoties g., Biržų g., Taikos g., Mūšos g.) ir Vytauto Didžiojo aikštėje 1m2 reklamos kaina metams – 15 Eur;
2. kitoje Pasvalio miesto teritorijoje 1m2 reklamos kaina metams – 8,7 Eur;
3. kitose teritorijose 1m2 reklamos kaina metams – 8,7 Eur.

Už leidimo įrengti trumpalaikę (iki 1 mėnesio) išorinę reklamą akcijų metu tam tikslui numatytose vietose nustatomas 0,6 Eur už 1m2 reklamos ploto vienos dienos rinkliavos dydis.

Leidžiama nemokamai įrengti trumpalaikę (iki 1 mėnesio) išorinę reklamą masinių renginių, švenčių, parodų metu tam tikslui numatytose vietose. Šiuo atveju pardavėjai ar paslaugų teikėjai, norintys įsigyti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginių, švenčių, parodų metu, prašyme nurodo, kad bus/nebus įrengiama išorinė reklama. Išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas pažymima, kad leidžiama įrengti išorinę reklamą.

Už leidimą įrengti išorinę reklamą privačioje žemėje, ant privačių statinių ar kitų objektų nustatomas vienkartinis rinkliavos dydis – 15 Eur.

Už išorinės reklamos, kurios dydis mažesnis kaip 0,25 m2, įrengimą mokestis neimamas. Už išorinės reklamos, kurios dydis nuo 0,25 iki 1 m2, įrengimą mokama vieno kvadratinio metro reklamos kaina metams.

 

 

Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatai patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu  

Nr. T1-231