Paieška
lt en

Viešosios įstaigos

2023-12-29

Viešosios įstaigos

Pavadinimas

Buveinės adresas

Vadovas

Telefonas, el. paštas

Dokumentai

Stebėtojų taryba

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė

Geležinkeliečių g. 70
LT-39122 Pasvalys

Kodas 190583596

SANDRA MATULIENĖ
vyriausioji gydytoja

+370 451 54 140,
el. paštas
info@pasvalioligonine.lt

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys;
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys;
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Stebėtojų taryba

Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Geležinkeliečių g. 70
LT-39122 Pasvalys

Kodas 293328580

VILIUS POVILIONIS
vyriausiasis gydytojas

+370 451 34 320
el. paštas: centras@pasvaliopaspc.lt

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys;
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys;
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys.

Stebėtojų taryba

Viešų konkursų Pasvalio rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų kainiai, patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-170 (su visais aktualiais pakeitimais).