Paieška
lt en

Darbo užmokestis

2024-02-15

Pasvalio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022 m.

2023 m. IV ketv.

Politikai

Savivaldybės meras

1

4305

5356

Savivaldybės vicemeras

2

2843

3255

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius

1

3759

3906

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3583

3839

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

2

2173

2440

Kontrolės ir audito tarnyba

     
Savivaldybės kontrolierius 1 3896 3990
Vyriausiasis patarėjas 1 2885 3264

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

11

2500

2907

Vyriausiasis specialistas

33

1817

1966

Vyresnysis specialistas

5

1850

1978

Seniūnas

11

2277

2625

Seniūno pavaduotojas

9

1896

2234

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Specialistas (B lygis)

39

1606

1888

Seniūnijos specialistas

35

1350

1535

Kvalifikuotas darbuotojas (C lygis)

6

1328

1560

Darbininkas (D lygis)

6

1019

1122

Kvalifikuotas seniūnijos darbininkas 70 1038 1224
Nekvalifikuotas seniūnijos darbininkas  67 730 840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 29 d. potvarkiu Nr. MV-375 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-01-20).

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. DV-730.

Pasvalio rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės mero 202 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. MV-5.

Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus  2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.  KV-6.

Savivaldybės administracijos informacija