Paieška
lt en

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetas

2024-02-13

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS

Komiteto sudėtis:

 1. Vilhelminas Janušonis – komiteto narys (komiteto pirmininkas). Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija.
 2. Linas Kruopis – komiteto narys (komiteto pirmininko pavaduotojas).
 3. Stanislovas Kiudis – komiteto narys.
 4. Audrius Mažuolis – komiteto narys.
 5. Helena Naglazienė – komiteto narė.
 6. Alfonsas Pulokas – komiteto narys.

Komiteto posėdžių vaizdo įrašai

Posėdžio data, laikas

Posėdžio darbotvarkė

Tiesioginės transliacijos įrašas

Informacinė pažyma

2024-02-06
9.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m.vasario 14 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-7

2024-01-09
9.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 17 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-2

2023-12-12
9.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-51

2023-11-21
9.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 29 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-47

2023-10-10
9.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 18 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-42

 2023-09-19
9.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-37

2023-08-14
9.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-34
2023-06-29 10.00 val.

 

Darbotvarkė:

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl trumpalaikio turto perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
3. Dėl Pasvalio sporto mokyklos turto nuomos, teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-32

2023-06-20
9.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

 Nr. T3-28

2023-05-16 
9.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

 Nr. T3-23

2023-04-20
11.15 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 26 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-16

Komiteto veiklos kryptys:

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetas nagrinėja, svarsto, rengia ir teikia išvadas, siūlymus dėl:

 • seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo;
 • Savivaldybės teritorijos ribų keitimo, Savivaldybės pavadinimo suteikimo ir keitimo, gyvenamųjų vietovių sudarymo, jų pavadinimų nustatymo ir keitimo, teritorijų ribų teikimo Vyriausybei, taip pat pavadinimų suteikimo ir keitimo gatvėms, aikštėms, pastatams, statiniams ir kitiems Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems objektams;
 • Savivaldybės bendrojo plano ar Savivaldybės dalių bendrųjų planų tvirtinimo;
 • nustatyta tvarka tvirtinti Savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus, kitų Savivaldybės simbolių ir jų naudojimo tvarkos tvirtinimo, Savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo;
 • vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo;
 • jungimosi į savivaldybių sąjungas, bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;
 • Savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo (jei šie įgaliojimai nėra pavesti vykdyti Savivaldybės merui);
 • reglamentų, statutų, nuostatų, įstatų, tvarkos aprašų, taisyklių ir kitų teisės aktų tvirtinimo;
 • sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo;
 • kitų su visuomeninėmis organizacijomis susijusių klausimų.